Απάντηση της ΑΞΕΞ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΑΚΕ για την άρνησή της για ενοποίηση περιοχών Α και Β Χίου

2012-10-20 22:51

        ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ           

              ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

                                                                                                ΧΙΟΣ  20-10-12

Απάντηση στη ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Χίου για την άρνησή της για ενοποίηση των περιοχών Α και Β Χίου

 

 

Συνάδελφοι ,

Το θέμα της ενοποίησης των περιοχών Α και Β  Χίου έχει τις ρίζες του τουλάχιστον στο 2009 όταν στο ΔΣ της ΕΛΜΕ ήταν μέλος ο. συνάδελφος κ. Μιχαλιός ως εκλεγμένος εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ..  Ίσως η μνήμη εξασθενεί αλλά τα έγγραφα παραμένουν. …

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 10 της ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ

 

Την Πέμπτη 3/9/ 2009 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΕΛΜΕ πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ.

                   

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

  

  1. Συζήτηση για ενοποίηση περιοχών Α-Β Χίου βάσει εγγράφου κ. περιφερειακού Διευθυντή.

Μετά από συζήτηση των μελών του ΔΣ, αποφασίστηκε να συγκληθεί νέο ΔΣ, μόνο για το συγκεκριμένο θέμα,  την Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη, με τη συμμετοχή των αιρετών παλιών και νέων.(κ. Χαλλιορή, κ.Ξυλά, κ.Μονιάρου. κ. Καλογερά).»

 

Απάντηση στον κ. Τζιμή, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

          ( έγγραφο της ΕΛΜΕ αρ. πρωτ. 58/15-9-2009)

 

Θέμα: Ενοποίηση περιοχών Α’ και Β’ Χίου.

 

«Κύριε Διευθυντά,

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου κατά την συνεδρίασή του της 9ης Σεπτεμβρίου 2009 συζήτησε διεξοδικά την πρότασή σας για ενοποίηση των περιοχών Α΄ και Β΄ Χίου και τη μετονομασία των περιοχών Γ΄ σε Β΄(Οινούσσες) και Δ΄ σε Γ’ (Ψαρά).

Η ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε ήταν να αποδεχτεί η ΕΛΜΕ Χίου την πρότασή σας, πιστεύοντας ότι θα βοηθήσει την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών του νομού μας. Δεν αρκεί όμως, η ενοποίηση δύο περιοχών για να λυθούν τα προβλήματα που δεν έχουν προκύψει από τον διαχωρισμό των δύο περιοχών. Πιστεύουμε ότι η πρόταση σας προς το ΥΠΕΠΘ πρέπει να προϋποθέτει τα εξής: 

1. Απαραίτητο είναι  το ΥΠΕΠΘ  να κάνει ορθολογικούς διορισμούς βάσει των πραγματικών κενών που προτείνουν τα ΠΥΣΔΕ.

2.Να λειτουργεί το όργανο του ΠΥΣΔΕ πάντοτε σωστά και έγκαιρα τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις κατά νόμο οριζόμενες διαδικασίες σε κάθε θέμα που ανακύπτει.

3. Απαιτούμε να προηγούνται όλες οι τοποθετήσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών ορθής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και μετά να ακολουθούν οι αποσπάσεις στο ΥΠΕΠΘ, Διευθύνσεις  και λοιπές Υπηρεσίες.

4. Ζητούμε να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημά μας που είναι,    όλοι οι  εκπαιδευτικοί  να λαμβάνουν τα μόρια της θέσης που πραγματικά υπηρετούν.»

Βεβαίως τα χρόνια που ακολούθησαν έμεινε αμετάβλητη η θέση της ΕΛΜΕ , το ΠΥΣΔΕ την έκανε απόφασή του (πράξη 41/ 26-10-11), την απέστειλε στην περιφέρεια αλλά δεν προχώρησε τότε το θέμα. Φέτος και πάλι προώθησε την απόφαση  για άλλη μια φορά σε απάντηση του 117436/Δ1/2-10-12 εγγράφου του Υπουργείου με θέμα «Επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης» σε συνδυασμό με τους Καλλικρατικούς Δήμους.

 

ΜΕΤΑ ΑΠ ΑΥΤΑ , ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΣΤΗ  ΔΑΚΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ.