Ενημερωτικο Δελτιο ΑΙΡΕΤΟΥ 11-9-12

2012-09-13 00:08

Ιάκωβος Γ. Μπριλής                                                  ΧΙΟΣ   11 -9-12

       Μαθηματικός   

Αιρετός ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ

Τηλ 6936927470

Email. brilis@chi.forthnet.gr

 

                                       ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

 

Συνάδελφοι,  ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ σε όλες και όλους.

Κλείνει ένας μήνας αυτές τις ημέρες από την έναρξη της λειτουργίας του ΠΥΣΔΕ κατά τον οποίο σε αρκετές πολύωρες συνεδριάσεις (24/8, 30-31/8, 4/9,7/9, 10/9) έγιναν οι ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ σε λειτουργικά  κενά  για το σχ. Έτος 2012-13  και γι αυτό  θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα προς ενημέρωσή σας. ( Βέβαια η λειτουργία του ΠΥΣΔΕ συνεχίζεται με τοποθετήσεις αναπληρωτών και άλλες εκκρεμότητες)

       Μετά την εξέταση των στοιχείων που είχαν σταλεί στην κ. Διευθύντρια  από τους κ. Διευθυντές των σχολικών μονάδων το ΠΥΣΔΕ προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά και τις λειτουργικές υπεραριθμίες  και στις τέσσερις περιοχές Χίου και προσκάλεσε τους συναδέλφους που .έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση υπεραριθμίας και προτίμηση επί των λειτουργικών κενών. Στη συνέχεια στο ΠΥΣΔΕ κατέθεσα την πρόταση να ακολουθηθεί η περσυνή σειρά στην διαδικασία τοποθετήσεων εφόσον δεν έχει δοθεί καμία νέα διαφορετική οδηγία από το Υπουργείο παιδείας και δεν έχει προκύψει  κάποια μεταβολή νομικού πλαισίου (ΠΔ 100/97 ,50/96 και Ν. 3848/10 άρθρο 31, 1566/85). Ειδικές κατηγορίες , τοποθέτηση λειτουργικά Υπεραρίθμων από και προς όλες τις περιοχές, διάθεση ΠΥΣΔΕ βάσει μορίων μεταθέσεων, νεοδιορίστων (αν και δεν είχαμε) , αποσπασμένων βάσει μορίων αποσπάσεων και να προσεχθεί σε όλες τις κατηγορίες  να μην υπάρχουν εμπρός πίσω για όποιον τοποθετείται..  Τέλος  να γίνουν οι διαθέσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου αλλά με συνεκτίμηση εκ των προηγουμένων βημάτων των καλύψεων στα συγκροτήματα συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολ. Μονάδων

       Ο συναιρετός μου κ. Ξυλάς κατέθεσε την διαφορετική πρόταση να γίνει πρώτα τακτοποίηση κατά περιοχή και να εξετάζονται μαζί όσοι είναι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ με τους αιτούντες αποσπάσεις. Η κ. Διευθύντρια τοποθετήθηκε υπέρ της πρώτης πρότασης και τελικά πλειοψήφησε η πρώτη πρόταση  με 3-2.

 

Ειδικές κατηγορίες. Η κ. Διευθύντρια Εκπαίδευσης έθεσε  στο ΠΥΣΔΕ  την ανάγκη να προταχθούν όλων  δύο συνάδελφοι (κατά σύμπτωση) ΠΕ03 ( μία από την διάθεση ΠΥΣΔΕ που έκανε την τελευταία στιγμή ανάκληση απόσπασης και ένα από τις αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΔΕ με 30ετή υπηρεσία ) για τους οποίους υπάρχουν ιατρικές γνωματεύσεις σοβαρότατων και ανδιαμφισβήτητων   παθήσεων που εντάσσονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 100/97 και 50/96 αλλά όμως δεν έχουν πρόσφατο  δικαιολογητικό της δευτεροβάθμιας Υγειον. Επιτροπής.

Σ΄αυτό το θέμα , αφού ελέγχθηκαν επιτόπου τα ιατρικά δικαιολογητικά των Νοσοκομείων Αθηνών ( Ευαγγελισμός, Ευροκλινική Αθηνών) το ΠΥΣΔΕ ομοφώνως δέχτηκε να προτάξει άμεσα την ουσία των προβλημάτων υγείας και να μην προσδεθεί απόλυτα στο τυπικό μέρος του Π.Δ..  Έτσι αποφάσισε και πάλι ομοφώνως να τοποθετήσει ως ανήκοντες σε ειδικές κατηγορίες του δύο συναδέλφους και να  ζητήσει να φέρουν στο φάκελό τους το ταχύτερο και το Πιστοποιητικό της Δευτεροβάθμιας Υγ. Επιτροπής. ( Ήδη ειδοποίησα και τους δύο συναδέλφους να το φροντίσουν )

Ακολούθησε η διαδικασία τοποθέτησης των λειτουργικά υπεραρίθμων κατόπιν αιτήσεώς τους. Και στο  θέμα της τοποθέτησης όσων πλεονάζουν στην οργανική τους θέση εφαρμόστηκε  «στο άρθρο 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α΄) ορίζεται ότι: «3. Εκπαιδευτικός της  πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται: α)σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής  μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε .ή  Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης , ύστερα από  πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού  υπηρεσιακού συμβουλίου»

Εδώ τονίζω ότι καθηγητές που πλεονάζουν σε οργανικές  εντός του ΠΥΣΔΕ Χίου δεν είναι μόνο της Α Χίου αλλά και των άλλων περιοχών του Β΄,Γ΄, Δ΄ γιαυτό και τοποθετήθηκαν μετά από ανακοίνωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων και διαδικασία  υπεραριθμίας και ακόμη οι περιοχές Β’ και Δ είναι ιδιάζουσες αφού η κάθε μία έχει μόνο ένα σχολείο και δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μέσα στην ίδια την περιοχή.

        Η κ. Διευθύντρια ζήτησε από το ΠΥΣΔΕ  να επαναφέρει στη νέα ηγεσία του Υπουργείου την πρόταση ενοποίησης των περιοχών Α και Β Χίου ώστε να υπάρξει πιο σωστός εξορθολογισμός για το πλεονάζον προσωπικό. Υπήρξε ομόφωνη απόφαση του ΠΥΣΔΕ   και τόνισα ότι στο σχετικό έγγραφο να περιληφθούν οι  θέσεις και επιχειρήματα της ΕΛΜΕ Χίου.

Κατόπιν επεσήμανα ότι πρέπει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χίου, τα αναμορφωμένα κενά και οι πίνακες μορίων- προτιμήσεων συναδέλφων για λόγους διαφάνειας όπως το ζητά και η ΕΛΜΕ με έγγραφό της. Η κ. Διευθύντρια είπε ότι θα αναρτηθούν..  

      Ακολούθησε η διαδικασία τοποθετήσεων στα ακάλυπτα λειτουργικά κενά και σ΄αυτά που προέκυπταν κατά την ώρα της συνεδρίασης και η κάλυψη έγινε κατά  κλάδο δίνοντας κενά βάσει του πίνακα μορίων των συναδέλφων της διάθεσης ΠΥΣΔΕ και ύστερα των αιτούντων απόσπαση όπου ήταν εφικτό.  Μετά λήφθηκαν  οι αποφάσεις για τις διαθέσεις συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου κατά το δυνατόν στις σχ. Μονάδες ιδίου ή γειτονικού κτιριακού συγκροτήματος. Αν υπήρξαν και  φέτος κάποιες ανακλήσεις ή μεταβολές  σε αυτές τις πολλές αποφάσεις διάθεσης υποχρ. Ωραρίου, αυτές  οφείλονται  στα συνεχώς μεταβαλλόμενα στοιχεία  ωρών στους πίνακες κενών –πλεονασμάτων ή σε κάποια μικρολάθη στοιχείων που αποστέλλουν  οι κ. Διευθυντές από τα σχολεία προς το  ΠΥΣΔΕ .

 Κλείνοντας ξανατονίζω ότι για δεύτερη φορά ζήτησα να αναρτηθούν τα πάντα στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χίου και η κ. Διευθύντρια απήντησε ότι θα μεριμνήσει σχετικά.

Στις συνεδριάσεις δεν τέθηκε θέμα μετακίνησης πλεοναζόντων συναδέλφων εκτός ΠΥΣΔΕ για τις οποίες δηλώνω αντίθετος (εκτός αν ο ίδιος ο συνάδελφος επιθυμεί.).

Επίσης  για το ζήτημα των διαθέσεων συναδέλφων σε άλλες δομές   της Εκπαίδευσης αυτές είναι γνωστό ότι γίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και δεν νομιμοποιείται το ΠΥΣΔΕ να τις αποφασίζει.  Για το αν χρειάζονται  συνεργάτες ΕΚΦΕ  ζήτησα  να προσκληθούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι και  στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ να αποφασίσει και να υποβάλει την πρότασή του  προς την Περιφέρεια.