Ενημερωτικό 16-6-2011

2012-09-13 21:22

Ιάκωβος Γ. Μπριλής                                                

       Μαθηματικός   

Αιρετός ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ

Ανεξάρτητη     Κίνηση Εκπαιδευτικών                     16-6-2011                                                                                                      

 

Τηλ 6936927470

Email. brilis@chi.forthnet.gr

 

                                          ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Συνάδελφοι,

επειδή έχω γίνει αποδέκτης διαφόρων ερωτημάτων σχετικά με τα κενά, τις υπεραριθμίες, τοποθετήσεις- βελτιώσεις , σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

1. Για τον καθορισμό των κενών λήφθηκαν υπόψη για κάθε ειδικότητα τα ωράρια των κατεχόντων οργανική θέση στη σχολική μονάδα σε σχέση με το σύνολο των διδακτικών ωρών που προβλέπονται όπως αυτές διδάχτηκαν με τα τμήματα που είχαμε το 2010-2011  βάσει των στοιχείων διευθυντών σχολ. μονάδων.

Από το σύνολο των διδακτικών ωρών δεν αφαιρέθηκαν οι ώρες όσων είναι διευθυντές τώρα ( αφού φέτος έχουμε κρίσεις διευθυντών), ούτε οι ώρες των υπευθύνων εργαστηρίων. Επίσης δεν υπολογίστηκαν ώρες ένταξης ή ενισχυτικής διδασκαλίας ή ΠΔΣ για τις οποίες διατύπωσα την άποψη στο πρακτικό του ΠΥΣΔΕ ότι είναι ώρες επισφαλείς μετά  απ΄ αυτό που έγινε με την κατάργηση της ΠΔΣ Λυκείων (πλην Γ Λυκείου δυσπροσίτων) και επομένως αυτές αφού επανεξεταστούν θα περιληφθούν πια  στα λειτουργικά κενά.

2. Ακολούθησε η διαδικασία καθορισμού των υπεραριθμιών.

3. Σήμερα 16-6-11 λήγει η προθεσμία υποβολής των ενδιαφερομένων να χαρακτηριστούν ονομαστικά ως υπεράριθμοι στις θέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ της 10-6-11.

4. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-6-11 ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ .

Είναι γνωστό, φαντάζομαι σε όλους, ότι όποιοι χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι και έχουν κάνει μέχρι σήμερα αίτηση τοποθέτησης, τοποθετούνται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους  σε κενή θέση στην ίδια ομάδα σχολείων και αν δεν υπάρχει αυτή στην ίδια ομάδα τότε τοποθετούνται μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Οι υπόλοιποι που χαρακτηρίσθηκαν ως υπεράριθμοι και που δεν έκαναν αίτηση τοποθέτησης , δεν χάνουν την οργανική τους θέση και μπορούν να κάνουν δήλωση για τοποθέτηση- βελτίωση θέσης που συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης. Αν πάλι δεν κάνουν καμία δήλωση τότε παραμένουν να τακτοποιηθούν αργότερα  στα λειτουργικά κενά.

5. Στη συνέχεια έπεται η  αναμόρφωση του πίνακα των κενών και θα βγει ανακοίνωση 20 ή 21/6 με την οποία θα καλούνται με νέα προθεσμία οι συνάδελφοι που είναι  για τοποθέτηση και βελτιώσεις να κάνουν αιτήσεις προτίμησης. Προσοχή στις αιτήσεις  προτίμησης να βάζετε  στη σειρά που επιθυμείτε και σχολεία που δεν εμφανίζουν κενό στην ειδικότητά σας ώστε αν προκύψουν  κενά πέραν των καθορισμένων κατά την συνεδρίαση να μετέχετε κι εσείς στην διαδικασία κάλυψής τους.

  Αυτά για τώρα και  μπορείτε να  επικοινωνείτε μαζί μου από 5-10μμ.